Vullingen

Als een gedeelte van uw tand verloren is gegaan of uw kies door tandbederf is beschadigd, dan kan de jeugdtandverzorgster dit restaureren met een vulling. Een vulling voorkomt verdere pijn en herstelt de functie van de tand of kies. Er zijn verschillende vulmaterialen waarvan composiet (witte vulling) het meest voorkomt.

Behandeling
Voordat de jeugdtandverzorgster begint met het vullen van een gaatje, bespreekt zij de behandeling met uw kind. In sommige gevallen is een verdoving nodig, deze zal eerst een aantal minuten moeten inwerken. Vervolgens boort de jeugdtandverzorgster het aangetaste gedeelte weg. Nadat de kies schoon en droog is gemaakt, kan de kies worden gevuld. Het gat zal worden opgevuld met een composietvulling.

Pijnklachten na het vullen van een tand of kies
Gedurende 1 tot 2 weken na het vullen kunt u pijnklachten hebben. Dit komt doordat een tand of kies uit levend materiaal bestaat. Het boren in een tand of kies maakt in feite een tandbeenwond die enige tijd nodig heeft om te genezen. De klachten zullen in de loop van de tijd afnemen. Indien de klachten verergeren moet u contact opnemen met de jeugdtandverzorgster

Meer informatie
Voor meer informatie verwijzen we u naar de website allesoverhetgebit.nl. Daarnaast is het natuurlijk mogelijk om de jeugdtandverzorgster vragen te stellen tijdens uw bezoek aan de praktijk.