Tanderosie

Tanderosie is het oplossen van het tandglazuur door zuurinwerking. Het is een sluipend proces dat niet gemakkelijk te herkennen is. Daarom is voorkómen van het allergrootste belang. Wanneer tanderosie niet wordt bestreden, kunnen de zuren het tandglazuur en vervolgens zelfs het blootliggende tandbeen oplossen.

Tanderosie komt steeds vaker voor
De laatste jaren zijn de voedingsgewoonten sterk veranderd. Er worden meer en vaker zuurhoudende fris- en sportdranken en vruchtensappen gedronken. Hierdoor komt tanderosie steeds vaker voor, ook bij kinderen.

Tanderosie voorkomen
Om tandersosie te voorkomen is het belangrijk dat u bewust omgaat met eten en drinken. Het gaat bij tanderosie namelijk niet alleen om hoevéél zure producten u eet en drinkt, maar vooral om de manier waarop. Hoe vaker u dat doet en hoe langer u zure producten in uw mond houdt, hoe groter de kans op tanderosie is.

Speeksel beschermt uw gebit tegen tanderosie
Het speeksel in uw mond neutraliseert de zuren uit voedsel en dranken. Als u minder speeksel produceert kunt u daarom extra gevoelig zijn voor tanderosie. Sommige medicijnen of bepaalde ziekten kunnen uw speekselproductie remmen.

Meer informatie
Voor meer informatie verwijzen we u naar de informatiefolders 'Tanderosie' en 'Voorkom tanderosie bij uw kind' van het Ivoren Kruis en de website allesoverhetgebit.nl. Daarnaast is het natuurlijk mogelijk om de jeugdtandverzorgster vragen te stellen tijdens uw bezoek aan de praktijk.