Wie zijn wij?

Kids Only! is een praktijk voor jeugdtandverzorging en bestemd voor alle kinderen van 0 t/m 17 jaar, maar met name voor hen die extra zorg nodig hebben. In de praktijk is een jeugdtandverzorgster werkzaam onder supervisie van de Leerdamse tandartsen Hoegee, Van Slooten en De Wildt.

Een jeugdtandverzorgster is een mondhygiëniste die gespecialiseerd is in het behandelen van kinderen. Onze jeugdtandverzorgster zal uw kinderen op een speelse, informatieve en professionele wijze behandelen. Zij houdt zich bezig met periodieke controles, preventie, en indien nodig behandeling van cariës. Bovendien wordt de wisseling en de ontwikkeling van het gebit nauwlettend in de gaten gehouden. Met de juiste zorg en begeleiding zal uw kind van jongs af aan een gezond gebit hebben en behouden!